Informacja o wpływie RTG za 2021

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko za 2021 rok

Maestic Dental Studio, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 57

podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W związku z wykonywaną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące informuję, że na podstawie wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, że pracownicy pracowni rtg nie otrzymali dawek przekraczających dopuszczalne przepisami prawa wielkości graniczne.

W 2020 roku nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

Działalność związana z realizacją procedur radiologicznych w Maestic Dental Studio nie wpływa na narażenie na promieniowanie jonizujące przekraczające poziom dawki granicznej dla osób z ogółu ludności, określonej w ustawie Prawo Atomowe i związanych z nim rozporządzeń.

Działalność prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym znowelizowanej w 2021 r. ustawy Prawo atomowe.

Działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.