Informacja o wpływie RTG

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i na środowisko za 2022 rok

Maestic Dental Studio, 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 57

podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1941) zgodnie z art. 32c pkt.2

W związku z wykonywaną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące informuję, że na podstawie wyników odczytów dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, że pracownicy pracowni rtg nie otrzymali dawek przekraczających dopuszczalne przepisami prawa wielkości graniczne.

W 2022 roku nie odnotowano sytuacji awaryjnych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego.

Działalność związana z realizacją procedur radiologicznych w Maestic Dental Studio nie wpływa na narażenie na promieniowanie jonizujące przekraczające poziom dawki granicznej dla osób z ogółu ludności, określonej w ustawie Prawo atomowe i powiązanych rozporządzeń.

Działalność prowadzona jest zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1941).

Działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.