Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej (dalej jako “Strona”). Administratorem danych osobowych jest Magdalena Szarek Maestic Dental Studio, ul. Myśliwska 57, 30-718 Kraków, NIP: 6562224386.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości wysyłanej poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie. Te dane są niezbędne do komunikacji z użytkownikami naszej strony.

Cel i okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikami, udzielania odpowiedzi na zapytania lub sugestie. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych, tj. Magdalena Szarek Maestic Dental Studio, ul. Myśliwska 57, 30-718 Kraków, NIP: 6562224386.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przysługują jej następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu wykorzystania powyższych praw prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych poprzez adres email: gabinet@maestic.pl

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawo, ma prawo do składania skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Personalnych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o plikach cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane do przechowywania informacji o preferencjach użytkownika, a także do zbierania informacji o aktywności użytkownika na stronie. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Strony,
  • pliki cookies pozwalające na zbieranie informacji o aktywności użytkownika na Stronie.